Op vrijdagochtend 5 juli hebben de leerlingen uit havo 4 zelf les gegeven. Als ‘proef op de som’ voor de praktijkhavo die volgend schooljaar van start gaat, zijn de leerlingen in de schoenen van de leraar gestapt. Ze hebben les over ‘debatteren’ voorbereid voor de onderbouwklassen van het Singelland en het Liudger. In groepjes van vier hebben sommige leerlingen die les ook daadwerkelijk gegeven! De overige leerlingen hebben de les geobserveerd en achteraf feedback gegeven aan het lesgevende groepje. Voor de leerlingen uit havo 4 was dit ook een prachtige oefening om eens te ervaren hoe het is om voor een groep te presenteren en elkaar feedback te geven. Ook was het leuk om weer eens even een kijkje te nemen op hun ‘oude’ school. Het was een geslaagde en leerzame ochtend!