De leerlingen van havo 4 hebben een goed georganiseerde voorlichting bezocht bij NHL Stenden. O.a. via speeddates kregen de leerlingen een inkijk in het studeren aan het HBO.