De mentor is voor jou en je ouder(s)/verzorger(s) het eerste aanspreekpunt. De mentor geeft je niet alleen les, maar begeleidt je ook tijdens je hele schoolcarrière. Je voert regelmatig gesprekken met je mentor over hoe het met je gaat. Als het nodig is, wordt er contact opgenomen met je ouder(s)/verzorger(s). Het is mogelijk voor ouder(s)/verzorger(s) om samen met jou een gesprek aan te vragen met de mentor.De decaan is er om je te begeleiden in je keuzeproces. Dat begint met nadenken over jezelf. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? Het keuzeproces komt goed op gang in de derde klas bij het samenstellen van een vakkenpakket. In havo 4 en 5 verschuift de focus naar de vervolgopleiding. Hierbij maken we gebruik van een online programma waarin je voorbereid wordt op de juiste keuze. Dit keuzeproces bestaat uit vijf onderdelen: Signaleren, Oriënteren, Verkennen, Verdiepen en de Knoop doorhakken. Tijdens dit keuzeproces ga je opdrachten maken en open dagen en/of meeloopdagen bezoeken. De decaan helpt je bij dit proces, maar maakt de keuze niet voor jou. De bal ligt bij jou. Mocht je vastlopen, dan kun je altijd contact opnemen met de decaan.

Wil je meer weten over wat de Havotop te bieden heeft? Neem dan voor vragen gerust contact op met onze decaan dhr. S. Jonker via s.jonker@havotop.nl of download de Vakkenbrochure.

Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen een goede en leuke middelbareschooltijd hebben. We doen ons best om ervoor te zorgen dat jij je goed voelt en het beste uit jezelf haalt. Daarom bieden we, naast de ondersteuning in de lessen, extra hulp als je dat nodig hebt. Dit kan ondersteuning bij bepaalde vakken zijn of ondersteuning zodat je hopelijk beter in je vel komt te zitten. Op de Havotop hebben we een ondersteuningsteam, bestaande uit de teamleider, de ondersteuningscoördinator en (dit schooljaar) een schoolmaatschappelijk werker.

Onze ondersteuningscoördinator, mevr. R. Kotterer, kan met je onderzoeken waar je ondersteuning bij nodig hebt. Als je last hebt van prestatiestress/faalangst kan het zijn dat ze je doorverwijst naar onze schoolmaatschappelijk werker, mevr. M. Dieleman. Zij gaat met jou kijken waar je stress vandaan komt en geeft je tips en adviezen om ermee om te gaan. Als er andere onderwerpen zijn die je stress geven en waar je mee worstelt, dan kun je ook daar met haar over in gesprek. Heb je behoefte aan een rustige plek om te werken, dan kun je terecht in de chill-out ruimte.

Het ondersteuningsteam werkt nauw samen met ouders/verzorgers, maar ook met de moederscholen (Singelland en Liudger), externe deskundigen, zoals gebiedsteams, wijkagenten, leerplichtambtenaren, verpleegkundigen van de GGD, jeugd-GGZ en jeugdhulpverleningsinstanties (als LEF!, Kearn, Jeugdhulp Friesland).

Een vertrouwenspersoon is iemand bij wie je terecht kunt om te praten over problemen die je niet met anderen kunt of wilt bespreken. De vertrouwenspersoon luistert naar je, geeft je advies, kan voor je bemiddelen of eventueel zorgen voor een doorverwijzing naar het zorgteam (ZAT).

Je mentor is er om je te begeleiden bij jouw leerproces en welbevinden. Als er bijvoorbeeld thuis problemen spelen die jouw leren in de weg staan, of het lukt je niet om goede cijfers te behalen, dan stap je naar je mentor. Mocht je problemen hebben die verder gaan, of die je niet kunt/wilt delen met je mentor, dan kun je naar de vertrouwenspersoon stappen. Ook wanneer je het prettiger vindt om met een onafhankelijk iemand te spreken over jouw problemen, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht.

De vertrouwenspersoon onderneemt pas stappen wanneer jij dat goed vindt. Op onze school zijn mevr. A. Knol en dhr. N. Roorda de vertrouwenspersonen. Mevrouw Knol zit in lokaal 12 en meneer Roorda bij lichamelijke opvoeding. Je kunt ook een afspraak maken via de mail: a.knol@havotop.nl of n.roorda@havotop.nl