De leerlingenraad praat mee over het beleid en de activiteiten van de school en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Lijkt het jou iets om deel te nemen aan de leerlingenraad, neem dan contact op met dhr. F. Boode: f.boode@havotop.nl.De klankbordgroep ouders bestaat uit een groep ouders/verzorgers die vier keer per jaar bij elkaar komt voor een overleg met de teamleider. Het overleg vindt ’s avonds plaats. Onderwerpen die o.a. besproken worden zijn: visie van de Havotop, taalbeleid, overgangsregelingen, personeelsbeleid, activiteiten voor de leerlingen en ervaringen van leerlingen met gebeurtenissen op de school. Vind je het fijn om met de school mee te denken, je mening te delen of wil je ‘gewoon’ graag op de hoogte blijven van wat er op school gebeurt? Meld je dan aan voor de klankbordgroep. Jouw inbreng wordt gewaardeerd!

Wil je – vrijblijvend én vertrouwelijk – eerst wat meer informatie van één van de ouders uit de klankbordgroep? Of wil je iets delen dat te maken heeft met jouw kind. Stuur dan gerust een e-mail naar klankbordgroep@havotop.nl. Voor meer informatie of je direct aanmelden kun je ook contact opnemen met dhr. F. Boode: f.boode@havotop.nl.

In de Schoolmedezeggenschapsraad (SMR) zitten leerlingen, ouders en personeelsleden van de school. De rol van de SMR verschilt per onderwerp. De SMR kan vijf rollen vervullen: kritisch, meedenkend, controlerend, adviserend en instemmend.