Op de Havotop is iedereen welkom en moet iedereen mee kunnen doen. Het volgen van onderwijs is bij de Havotop, zoals de wet het voorschrijft, kosteloos. Dit betekent dat ouder(s)/verzorger(s) niet hoeven te betalen voor het reguliere onderwijs en voor de schoolboeken en/of leermiddelen.

Als school ontvangen wij niet voldoende middelen om het aansprekende onderwijs dat wij onze leerlingen willen bieden ook te kunnen betalen. Daarom vragen we een vrijwillige ouderbijdrage. Omdat dit een vrijwillige ouderbijdrage betreft worden leerlingen nooit om financiële redenen uitgesloten van activiteiten. De vrijwillige ouderbijdrage bestaat uit een algemeen gedeelte en een deel voor de schoolspecifieke zaken. Klik op de button hieronder om naar de schoolkosten voor dit jaar te gaan.


Er zijn regelingen om huishoudens met een laag inkomen tegemoet te komen in de schoolkosten. Ouders/verzorgers met een aantoonbaar inkomen beneden 120% van het bijstandsniveau kunnen een beroep doen op de Stichting Leergeld. Deze stichting probeert te voorkomen dat kinderen in een sociaal isolement terechtkomen. Een aanvraag voor een vergoeding via de Stichting Leergeld kun je indienen via: www.leergeld.nl. Je wordt dan gevraagd om alleen de 4 cijfers van uw postcode in te vullen waarna je wordt verwezen naar de betreffende regionale afdeling van de Stichting Leergeld. Kijk voor meer informatie op: www.samenvoorallekinderen.nl of  www.kindpakket.nl.

Sommige ouders/verzorgers komen in aanmerking voor een extra tegemoetkoming in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. Dit heet het Kindgebonden Budget. Het bestaat naast de kinderbijslag. Ouders/verzorgers die voor het Kindgebonden Budget in aanmerking komen, krijgen vanzelf bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt het Kindgebonden Budget uit. Meer informatie staat op www.belastingdienst.nl.

Het Rauwerda-Westra Fonds is een studieleen speciaal bedoeld voor jongeren uit de gemeente Tytsjerksteradiel. Zij die minvermogend zijn of minvermogende ouders/verzorgers hebben kunnen hier een toelage aanvragen.

Het fonds is vernoemd naar de bekende Groningse huisarts Pieter Edzo Rauwerda. Deze arts heeft landelijke bekendheid gekregen door als eerste huisarts in Nederland in de openbaarheid te treden met het verstrekken van methadon aan drugsverslaafden.

Hij heeft een groot deel van zijn vermogen moeten steken in het voeren van processen aangaande de rechtmatigheid van deze methadonverstrekking. Hij is na vele jaren procederen door de Hoge Raad in het gelijk gesteld. Uiteindelijk heeft hij het restant van zijn vermogen aan deze studieleen nagelaten.

Het Rauwerda-Westra Fonds kan arme studenten meestal vier keer 1500 euro uitkeren, een bedrag dat bijna genoeg is voor het betalen van het collegegeld. Het Tytsjerksteradielster studieleen is nog niet zo heel bekend, maar in deze krappere tijden verwacht het bestuur meer belangstelling. Aanvragen voor een bijdrage van het leen kunnen worden ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en bij de scholen van CSG Liudger en Singelland in Burgum.

Hij heeft Tytserksteradiel gekozen als vestigingsplaats voor deze naar hem vernoemde stichting, omdat zijn (voor)ouders afkomstig zijn uit deze gemeente. Pieter Edzo Rauwerda is in 2009 overleden.