De Havotop is een uniek samenwerkingsverband tussen CSG Liudger en OSG Singelland in Burgum. Op de Havotop zitten zowel leerlingen van CSG Liudger als OSG Singelland, en van andere vo-scholen uit de regio die geen havo-bovenbouw aanbieden.Teamleider Havotop:

F. Boode

Leerjaarcoördinatoren:

R. Bontekoe H5

T. Sonnega-Kuiken H4

Examensecretaris:

R. Bontekoe

Conciërge:

P. Boek

Administratie:

B. de Boer-Davids

G. Geertsma-Agema