Op donderdag 4 april j.l. zijn havo 4 leerlingen, met aardrijkskunde in hun pakket, naar het gemeentehuis in Burgum geweest voor een presentatie over Ruimtelijke Ordening: wat mag waar gebouwd worden? Hoeveel kans maakt de Mac om naast een school te mogen bouwen? Is woningbouw in het buitengebied van Eastermar een goed idee? Havo 4 leerlingen weten nu welke afwegingen een gemeente moet maken.