Op dinsdag 5 maart werden op de Havotop de profielwerkstukken van havo 5 gepresenteerd.


Eén van de onderdelen van het examendossier is het profielwerkstuk (PWS). Hierbij gaat het om het uitvoeren van een onderzoek binnen één van de examenvakken van het eigen vakkenpakket. Daarvoor moesten de leerlingen informatie verzamelen en verwerken, een onderzoek opzetten en uitvoeren en natuurlijk ook presenteren. Al met al dus een goede voorbereiding op de werkwijze van het HBO. 


Er werden heel uiteenlopende thema’s gekozen, o.a. presentatie over “De Britse militaire macht: Van verleden tot heden” bij het vak Engels, “De ku klux klan ” bij het vak geschiedenis, “Inflatie ontcijferd: hoe het jou als consument beïnvloed” bij het vak economie, “Het perfecte biertje” bij het vak scheikunde of “Orgaandonatie” bij het vak biologie.
De wethouder Onderwijs van gemeente Tytsjerksteradiel, mevr. Caroline de Pee, kwam ook een kijkje nemen en liet zich o.a. iets vertellen over “Laaggeletterdheid” en “De flamenco en Federico García Lorca “.