Op woensdag 31 januari konden leerlingen van CSG Liudger en Singelland uit havo/vwo 3 en vmbo 4 proeflessen volgen op de Havotop. De Havotop organiseert dit elk jaar. De leerlingen konden drie proeflessen volgen voor vakken die in het profieldeel van belang zijn. De opkomst was goed en de leerlingen hadden een leuke middag. Reacties van leerlingen: “dit was zinvol” en ‘’dit geeft mij een beter beeld van de vakken en hierdoor kan ik een betere keuze maken voor volgend jaar’’. De Havotop hoopt dan ook dat de leerlingen een beter beeld hebben gekregen van de school, de docenten en van de vak inhoud.